Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Sáp nhập & Sát nhập.Đọc sách báo thỉnh thoảng tôi thấy dùng từ "sáp nhập", hoặc "sát nhập", để chỉ hai cơ quan, hai sở (có thể nhiều hơn), hoặc hai tỉnh thành nhập với nhau làm một. Thử tra từ điển tiếng Việt hiện nay như Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê chủ biên, thấy hai chữ có nghĩa như nhau (đồng nghĩa).

Nhưng trong những tự điển xưa như Đại Nam Quấc Âm tự vị (Paulus Huình Tịnh Của) thấy ghi:

- Sáp nhập: Nhập lại với nhau (nói về làng xóm).

Việt Nam tự điển (Hội Khai Trí Tiến Đức):

- Sáp 揷. Nhập vào với nhau : Hai làng sáp làm một.

- Nhập 入. Vào. Nghĩa rộng: Hợp lại : Nhập hai món tiền làm một. Nhập bọn.

Sáp nhập 揷入. Nói về đem đất chỗ này nhập vào chỗ khác.

Không có từ "sát nhập" với nghĩa tương đương như "sáp nhập" bên trên.

Hán Việt Tân tự điển của Nguyễn Quốc Hùng (Nhà sách Khai Trí - Saigon 1975):

- Sáp nhập 揷入 : Gom vào làm một. Ta vẫn quen đọc Sát nhập là vô nghĩa.

Như vậy "sáp nhập" 揷入 là từ Hán Việt, trong đó cả hai từ "sáp" 揷 và "nhập" 入 đều có nghĩa là "nhập vào, hợp lại với nhau" (từ song tiết đẳng lập). Từ "sáp nhập" thường dùng để nói về việc nhập lại làm một của các đơn vị hành chánh (như các cơ quan, ban ngành, các tỉnh, quận, huyện... nhập lại làm một), ở nước ta việc sáp nhập như thế thường xảy ra.

Trong từ "sát nhập", thì từ "nhập" 入 là từ Hán Việt, còn từ "sát" là từ Nôm. Nghĩa của từ "sát" là "kế cận, kề bên" (ngồi sát nhau, nhà ở sát nhau). Trong Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên), ghi nhận từ "sáp nhập" và "sát nhập" là hai từ đồng nghĩa. Nhưng từ "sáp nhập" là từ gốc, còn từ "sát nhập" là do cách nói sai mà ra.

Cũng có một từ khác mà ta hay dùng trong khẩu ngữ, là từ "xáp" (xáp viết "x"). Chữ "xáp" thường được chỉ hành động "tiến lại gần, sát lại gần", như trong câu nói "đám học sinh xáp lại với nhau", "xáp lá cà". Cũng còn một từ khác được viết là "xán" hoặc "sán" (Từ điển tiếng Việt Hoàng Phê chủ biên), với nghĩa "do bị thu hút mà đến ngay gần, đến sát bên", như trong khẩu ngữ "Hai đứa nó hễ gặp là xán lại với nhau", từ "xán" không những tỏ hành động "xáp lại", mà còn tỏ ý "quấn quít, thân thiện".

Bên trên là những từ gần âm, gần nghĩa hay đồng nghĩa, người nước ngoài học tiếng Việt mà gặp chắc thấy rối.

30 nhận xét :

 1. Tôi cũng được đọc một số người viết rằng "Sáp nhập" là đúng, còn "Sát nhập" là sai. Các vị đều dẫn gốc Hán của chữ Sáp và chữ Nhập như bác Hiệp đã tra trong Từ điển. Một bên ( Sáp nhập) toàn là Hán Việt, bên kia (Sát nhập) nửa Việt (Nôm), nửa Hán Việt. ( Hán Việt cũng có từ SÁT nhưng với nghĩa là giết, xem xét,...không giống nghĩa nhập lại). Nhưng hầu hết người dùng ngày nay đều viết là "sát nhập". Mà riết thành ra phổ biến, không ai bắt lỗi nữa. Tôi nghĩ rằng trong trường hợp này, có thể ban đầu người ta viết "Sáp nhập", nhưng sau vì khó đọc nên đọc chệch ra "sát nhập" và viết thành "sát nhập". Cũng chả nên truy lại gốc gác Hán Việt để bảo rằng "sát nhập" là SAI. Bởi vì người Việt mình dùng Hán Việt theo CÁCH của mình. Có vị đã tỉ mẩn bảo " Ngày sinh nhật" là thừa chữ ngày, "Người công nhân" là thừa chữ người. Nhưng người mình nói thế, viết thế quen rồi. Cả xã hội, nói và viết thế thì...không thể hạch là SAI được.Từ điển bác Hoàng Phê chấp nhận cả hai cách viết và nói SÁP NHẬP và SÁT NHẬP là một cách ứng xử đúng đắn, hợp lí.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng đó bác Vũ Nho, có những từ dùng sai lâu ngày thành đúng một khi xã hội đã chấp nhận, rồi trong ngữ pháp, cách hành văn mỗi dân tộc mỗi khác... Bài viết bên trên tôi cũng không nêu đúng sai, mà chỉ nêu lên "đường đi nước bước của từ ngữ".

   Từ điển là cập nhập ngôn ngữ của xã hội, cho nên từ điển mỗi thời mỗi khác, nó phản ánh hiện thực xã hội (trong ngôn ngữ). Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê ghi vậy là đúng rồi, chỉ tiếc cái nếu giải thích ngắn gọn rõ hơn chút nữa, tức là cho người hiểu, từ nào là từ "gốc" từ nào là "phái sinh" thì hay quá.

   Tiện đây tôi nghĩ ta cũng không nên sử dụng sai từ ngữ một cách cẩu thả, tràn lan, để lâu dần khi xã hội quen thì cái cẩu thả trở thành cái đúng.

   Xóa
 2. Thank you very much for seeing 밤알바 information.
  Thank you very much for seeing 밤알바 information.
  Thank you very much for seeing 밤알바 information.
  Thank you very much for seeing 밤알바 information.
  Thank you very much for seeing 밤알바 information.
  Thank you very much for seeing 유흥알바 information.
  Thank you very much for seeing 유흥알바 information.
  Thank you very much for seeing 유흥알바 information.
  Thank you very much for seeing 유흥알바 information.
  Thank you very much for seeing 유흥알바 information.
  Thank you very much for seeing 룸알바 information.
  Thank you very much for seeing 룸알바 information.
  Thank you very much for seeing 룸알바 information.
  Thank you very much for seeing 룸알바 information.
  Thank you very much for seeing 룸알바 information.

  Trả lờiXóa
 3. 귀하의 블로그를 처음 방문했으며 귀하가 제공하는 기사에 깊은 인상을 받았습니다. 나를 위해 적절한 지식을주십시오. 유용한 자료를 공유해 주셔서 감사합니다. 나는 더 좋은 게시물을 위해 돌아올 것입니다. 먹튀검증

  Trả lờiXóa
 4. Your article looks really adorable, here's a site link i dropped for you which you may like. 토토사이트

  Trả lờiXóa
 5. Trying to say thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your written work. I will immediately snatch your rss channel to remain educated of any updates. 안전놀이터

  Trả lờiXóa
 6. Đã lâu quá rồi, không thấy bác Hiệp xuất hiện. Không rõ bác hiện nay sức khỏe như thế nảo.

  Trả lờiXóa
 7. Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people paginas web tijuana

  Trả lờiXóa
 8. wow muy impresionante, nunca he visto algo así antes Seo Ottawa

  Trả lờiXóa
 9. You have done a great job on this article. It’s very readable and highly intelligent. You have even managed to make it understandable and easy to read. You have some real writing talent. Thank you. yamaha dealer

  Trả lờiXóa
 10. I was truly thankful for the useful info on this fantastic subject along with similarly prepare for much more terrific messages. Many thanks a lot for valuing this refinement write-up with me. I am valuing it significantly! Preparing for an additional excellent article 사설토토

  Trả lờiXóa
 11. I don t have the time at the moment to fully read your site but I have bookmarked it and also add your RSS feeds. I will be back in a day or two. thanks for a great site. Mechanic Near Me

  Trả lờiXóa
 12. I've been looking for info on this topic for a while. I'm happy this one is so great. Keep up the excellent work Used Car Dealorship Berkshire

  Trả lờiXóa
 13. In the world of www, there are countless blogs. But believe me, this blog has all the perfection that makes it unique in all. I will be back again and again 검증업체

  Trả lờiXóa
 14. I have been checking out a few of your stories and i can state pretty good stuff. I will definitely bookmark your blog 토토사이트

  Trả lờiXóa
 15. Listed here you'll learn it is important, them offers the link in an helpful webpage 먹튀폴리스

  Trả lờiXóa
 16. 이 게시물은 귀중하고 독특한 정보를 제공하고 있습니다. 멋진 기사를 만들기 위해 시간과 노력이 필요하다는 것을 알고 있습니다. 먹튀검증

  Trả lờiXóa
 17. Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post. Buy Klonopin Online

  Trả lờiXóa
 18. Which may be what is more an outstanding present that i genuinely relished reading through. It's not possible regularly that marilyn and i handle the chance to know anything. best seo services near me

  Trả lờiXóa
 19. Hahaha, good, good. The writing is interesting.토토사이트 Look at my writing.

  Trả lờiXóa
 20. không biết sự khác nhau giữa chữ "phép" và chữ "pháp" là gì nhỉ? có pháp thuật có phép thuật mà sao có ma pháp lại không có ma phép? Khó hiểu quá

  Trả lờiXóa
 21. Refined Interiors in Acharya Nagar, Kanpur is a top player in the category Interior Designers in the Kanpur. This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Kanpur.
  Best Interior Design Company in Kanpur
  VAASTU CONSULTANCY
  WATER FOUNTAINS
  FALSE CEILINGS
  Furniture Manufacturers in Kanpur
  Mandir Interior Design in Kanpur
  Elevation Designer in Kanpur
  Showroom Interior Designing In Kanpur

  Trả lờiXóa
 22. The Home Healthcare Services in Delhi of your choice should be provided by a company that has been in the business for a long time. Newly emerging organizations should be avoided as their employees are not well equipped to handle difficult and demanding situations.
  Home Healthcare Services in Faridabad, Gurgaon
  Home Healthcare Services in Uttam Nagar
  Home Healthcare Services in Janakpuri
  Home Healthcare Services in Pitampura
  Home Healthcare Services in Rajouri Garden
  Home Healthcare Services in Nangloi

  Trả lờiXóa
 23. It is very important that the plaster scissors have a good quality. Our plaster scissors are strong in material, have sharp blades and are easy to use. This makes working with it a lot safer and easier. A good pair of scissors gives much more control during use. This is the reason why Lomed only sells high quality scissors such as those from Orfit and Ez caster. These 2 brands meet our high standards and are imposed by our own specialists https://www.lomed.nl/product-categorie/verbandschaar/gipsschaar/.

  Trả lờiXóa
 24. Really useful post! There is a great deal of information below that can help any business get going with a successful social networking campaign.
  Archives
  eprimefeed.com
  Latest News
  Economy
  Politics
  Tech
  Sports
  Movies
  Fashion

  Trả lờiXóa

:) :( :)) :(( =))